Emmelev A/S: Ansøgning om miljøgodkendelse

10-08-2010

Emmelev A/S, Emmelevgyden 25, 5450 Otterup har indsendt en revideret ansøgning om miljøgodkendelse til udvidelse af produktionen. Frist for kommentarer mv.: 7. september 2010.

Emmelev A/S, Emmelevgyden 25, 5450 Otterup har indsendt en revideret ansøgning om miljøgodkendelse til udvidelse af produktionen.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og til at kommentere det inden 4 uger fra annonceringstidspunktet. Endvidere kan enhver inden for samme periode anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse, når dette foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få tilsendt udkast til afgørelse rettes til Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ. Disse skal være modtaget senest den 7. september 2010 kl. 16.00.

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.