Slagteriet Brørup A/S: Ansøgning om miljøgodkendelse til produktionsudvidelse

31-08-2010

Slagteriet Brørup A/S har søgt om miljøgodkendelse til produktionsudvidelse fra 19.000 slagtesvin pr. uge til 30.000 slagtesvin pr. uge. Frist for kommentering: 28. september 2010.

Slagteriet Brørup A/S, Markedsvej 9, 6650 Brørup har søgt om miljøgodkendelse til produktionsudvidelse fra 19.000 slagtesvin pr. uge til 30.000 slagtesvin pr. uge.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og til at kommentere det inden 4 uger fra annonceringstidspunktet. Endvidere kan enhver inden for samme periode anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse, når dette foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få tilsendt udkast til afgørelse rettes til Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ, 7254 4500, . Disse skal være modtaget senest den 28. september 2010 kl. 16.00.

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.