AGA A/S: Påbud af ændring af vilkår

25-08-2010

Påbud af ændring af vilkår vedrørende kemikalieoplagsplads på AGA A/S, Taulov.
Påbuddet gives efter § 41, stk 1 i miljøbskyttelsesloven, og træder straks i kraft. Klagefrist: 22. september 2010.

AGA A/S' miljøgodkendelse blev revurderet den 21. oktober 2009. Miljøcenter Odense konstaterede ved tilsyn den 10. maj 2010, at AGA A/S' oplagsplads for kemikalier ikke levede op til de gældende vilkår. AGA A/S har søgt om at få ændret vilkåret. Miljøcenter Odense har gennemgået den nuværende indretning og vurderet at der ikke er risiko for spild. På den baggrund ændres vilkår I1 vedrørende indretning af kemikalieoplagspladsen. Påbuddet gives efter § 41, stk 1 i miljøbeskyttelsesloven. Der er klagefrist indtil den 22. september 2010 inden kl. 16.00

Afgørelse