Kyndbyværket. Ansøgning om miljøgodkendelse

03-08-2010

Kyndbyværket, Kyndbyvej 90, 3630 Jægerspris har søgt om miljøgodken-delse til at ændre rensemetoden for det nuværende jordrensningsanlæg fra jordmiler til landfarming.
Frist for at se materiale og kommentarer; 24. august 2010, kl. 16.00

Kyndbyværket, Kyndbyvej 90, 3630 Jægerspris har søgt om miljøgodkendelse til at ændre rensemetoden for det nuværende jordrensningsanlæg fra jordmiler til landfarming.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og til at kommentere det inden 3 uger fra annonceringstidspunktet. Endvidere kan enhver inden for samme periode anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse, når dette foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger fra modtagelsen.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få tilsendt udkast til afgørelse rettes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde, tlf. 72 54 81 23 eller e-mail .

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.