Danish Crown, Rønne. Ansøgning om justering af miljøgodkendelse

11-08-2010

Danish Crown, Haslevej 19, 3700 Rønne har søgt om lempelse af støjvilkår i virksomhedens miljøgodkendelse.
Frist for at se materiale og kommentarer; 8. september 2010, kl. 16.00

Danish Crown, Haslevej 19, 3700 Rønne har søgt om lempelse af støjvilkår i virksomhedens miljøgodkendelse.

Virksomheden har i foråret 2010 foretaget nye støjberegninger, som viser overskridelse af nuværende vilkår. Virksomheden påtænker at udføre støjdæmpning af en række støjende dele, men virksomheden mener, at der stadig vil være behov for at søge om lempelse af gældende støjvilkår.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og til at kommentere det inden 4 uger fra annonceringstidspunktet. Endvidere kan enhver inden for samme periode anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse, når dette foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få tilsendt udkast til afgørelse rettes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4300 Roskilde. Disse skal være modtaget senest den 8. september 2010 kl. 16.00.

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.