Rockwool A/S: Afgørelse om ikke godkendelsespligt

31-08-2010

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har truffet afgørelse om, at Rockwool A/S, Rockwoolvej 2, Ø. Doense, 9500 Hobro kan installere en 30 m3 forbrugstank for kaliumhydroxid, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.
Klagefristen udløber: 29. september 2010 kl. 16.00

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus , har truffet afgørelse om, at Rockwool A/S, Rockwoolvej 2, Ø. Doense, 9500 Hobro kan installere en 30 m 3 forbrugstank for kaliumhydroxid, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

- afgørelse
- bilag til afgørelsen

Afgørelsen kan ses på www.blst.dk eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen rettes til:
Tlf. 72 54 82 58
eller e-mail:

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller  e-mail: .dk .
Klagen skal være modtaget senest den 29. september 2010 kl. 16.00.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 1. marts 2011.