Støjhandlingsplaner for Københavns Lufthavn, Orthana A/S og Novozymes-Fuglebakken

20-04-2010

Miljøcenter Roskilde har udarbejdet forslag til støjhandlingsplaner for Københavns Lufthavn, Orthana A/S og Novozymes-Fuglebakken.
Offentlig høring frem til 15. og 16. juni 2010

Miljøcenter Roskilde har udarbejdet forslag til støjhandlingsplaner for Københavns Lufthavn, Orthana A/S og Novozymes-Fuglebakken.

De 3 forslag til støjhandlingsplaner er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner.

Støjhandlingsplan for Københavns Lufthavn
Støjhandlingsplan for Orthana A/S
Støjhandlingsplan for Novozymes-Fuglebakken

Støjkort, der ligger til grund for forslag til støjhandlingsplanerne kan ses i

Rapport over støjkortlægning af Københavns Lufthavn
Rapport over støjkortlægning af Orthana A/S
Rapport over støjkortlægning af Novozymes-Fuglebakken
og på hjemmesiden http://noise.mst.dk .

Høringsperioder
Forslag til støjhandlingsplan for hhv. Københavns Lufthavn og Orthana A/S er i offentlig høring til den 15. juni 2010.
Forslag til støjhandlingsplan for Novozymes-Fuglebakken er i offentlig høring til den 16. juni 2010.

Eventuelle høringssvar skal sendes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller .