Nordic Sugar Nakskov. Ansøgning om miljøgodkendelse

12-04-2010

Nordic Sugar Nakskov, Tietgensvej 1, Nakskov har søgt om miljøgodken-delse til, at vilkår om formuldning af grønt ændres til, at oplaget af grønt ikke skal formulde, men ensilere samt at kasseret pulp kan optages på positivlisten for hvad der må mellemdeponeres på Savnsø Vig

Nordic Sugar Nakskov, Tietgensvej 1, Nakskov har søgt om miljøgodkendelse til, at vilkår om formuldning af grønt ændres til, at oplaget af grønt ikke skal formulde, men ensilere samt at kasseret pulp kan optages på positivlisten for hvad der må mellemdeponeres på Savnsø Vig

Herudover har virksomheden søgt om bortfald af vilkår om indberetning af miljøfremmede stoffer.
Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og til at kommentere det inden 4 uger fra annonceringstidspunktet. Endvidere kan enhver inden for samme periode anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse, når dette foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger fra modtagelsen.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få tilsendt udkast til afgørelse rettes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde, 72548055 eller .

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.