DONG Energy, Kollund Deponi: Indledning af revurdering af miljøgodkendelse, nedlukning af deponiet i Kollund

14-04-2010

Miljøcenter Odense tager miljøgodkendelse af DONGs deponi i Kollund op til en revurdering, da deponiet nedlukkes. Frist for at anmode om at få tilsendt udkast til miljøgodkendelse: 12. maj 2010.

Miljøcenter Odense tager miljøgodkendelse af DONGs deponi i Kollund, Nørrevej, 6340 Kollund, op til en revurdering, da deponiet nedlukkes. Ved revurderingen overføres, ændres eller slettes vilkår i miljøgodkendelsen, og der kan meddeles nye vilkår. Endvidere kan revurderingen føre til en opdatering af den miljøtekniske beskrivelse.

Enhver har ret til at se og kommentere sagernes akter. Enhver kan inden for 4 uger fra annonceringen anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger. Endvidere har enhver ret til at kommentere udkastet inden 2 uger fra modtagelsen.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få tilsendt udkast til afgørelse rettes til Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, C.F.Tietgens Boulevard 40, 7254 4500 eller . Disse skal være modtaget senest den 12. maj 2010 kl. 16.00.

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.