Dalum Papir A/S, Næstved. Ansøgning om miljøgodkendelse

20-04-2010

Dalum Papir A/S, Maglemølle 60 i Næstved har søgt om miljøgodkendelse til at anvende et restprodukt fra produktion af katalysatorer, som hjælpestof i virksomhedens biologiske renseanlæg.
Frist for kommentarer mv.: 18. maj 2010, kl. 16.00

Dalum Papir A/S, Maglemølle 60 i Næstved har søgt om miljøgodkendelse til at anvende et restprodukt fra produktion af katalysatorer, som hjælpestof i virksomhedens biologiske renseanlæg.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og til at kommentere det inden 4 uger fra annonceringstidspunktet. Endvidere kan enhver inden for samme periode anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse, når dette foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få tilsendt udkast til afgørelse rettes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde, tlf. 72 54 80 86 eller e-mail: . Disse skal være modtaget senest den 18. maj 2010 kl. 16.00.

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.