AffaldPlus, Næstved forbrændingsanlæg. Revurdering af miljøgodkendelse

10-04-2010

Miljøcenter Roskilde tager miljøgodkendelsen af Næstved Forbrændingsanlæg, Ved Fjorden 20, 4700 Næstved, op til en rutinemæssig revurdering. Revurderingen kan eventuelt føre til en opdatering af den miljøtekniske beskrivelse, samt revision af nogle vilkår.

Miljøcenter Roskilde tager miljøgodkendelsen af Næstved Forbrændingsanlæg, Ved Fjorden 20, 4700 Næstved, op til en rutinemæssig revurdering. Revurderingen kan eventuelt føre til en opdatering af den miljøtekniske beskrivelse, samt revision af nogle vilkår.

Miljøgodkendelsen omfatter udover forbrændingsanlæg også komposteringsanlæg, genbrugsterminal og kraftvarmeværk beliggende på Ydernæs.

Enhver har ret til at se og kommentere sagernes akter. Enhver kan inden for 4 uger fra annonceringen anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger. Endvidere har enhver ret til at kommentere udkastet inden 3 uger fra modtagelsen.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få tilsendt udkast til afgørelse rettes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde, 7254 8055 eller

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.