Air Liquide A/S: Påbud om lovliggørelse af propanoplag

10-09-2009

Miljøministeriet, Miljøcenter Odense har meddelt Air Liquide A/S, Havnegade 151-153, 5000 Odense C påbud om vilkårsændring i eksisterende godkendelse. Klagefrist: 7. oktober 2009.

Miljøministeriet, Miljøcenter Odense har meddelt Air Liquide A/S, Havnegade 151-153, 5000 Odense C påbud om vilkårsændring i eksisterende godkendelse, således at virksomheden kan øge sit propanoplag fra 1,6 tons til 3 tons.
Miljøcenter Odense vurderer, at denne justering af propan-oplaget ikke medfører nogen form for produktionstekniske ændringer, samt at justeringen ikke medfører en negativ eller betydelig virkning på mennesker eller miljø.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være hos Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense, eller senest den 7. oktober 2009 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 7254 4500 eller

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Afgørelse/påbud