Air Liquide A/S: Afgørelse om revurdering af sikkerhedsdokument

02-09-2009

Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, har revurderet sikkerhedsdokumentet for Air Liquide A/S, Havnegade 151-153, 5000 Odense C. Klagefrist: 30. september 2009.

Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, har revurderet sikkerhedsdokumentet for Air Liquide A/S, Havnegade 151-153, 5000 Odense C.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Afgørelsen kan ses herunder eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 7254 4500 eller .

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være hos Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense, eller senest den 30. september 2009 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Afgørelse