Ændring af produktionsafsnit hos Haldor Topsøe ikke godkendelsespligtigt

24-09-2009

Miljøcenter Roskilde har truffet afgørelse om at ændring af et produktionsafsnit hos Haldor Topsøe i Frederikssund kan ske uden særskilt miljøgodkendelse.
Klagefrist 27. oktober 2009

Miljøministeriet Miljøcenter Roskilde, har truffet afgørelse om, at Haldor Topsøe A/S, Linderupvej 2, 3600 Frederikssund kan gennemføre en række ændringer i produktionsafsnittet K2 uden, at der skal meddeles en særskilt miljøgodkendelse hertil.

Klik her for at se afgørelsen.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen rettes til 7254 8049 eller på adressen .dk

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98-100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde, eller .dk i hænde senest den 27. oktober 2009 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Fristen regnes fra annonceringsdatoen.