Miljøgodkendelse af forsøgsanlæg til el-produktion på I/S Amagerforbrænding

23-09-2009

Miljøcenter Roskilde har givet miljøgodkendelse til etablering af et forsøgsanlæg til el-produktion baseret på træflis på Amagerforbrænding
Klagefrist 27. oktober 2009.

Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde har givet I/S Amagerforbrænding miljøgodkendelse til etablering af forsøgsanlæg til el-produktion baseret på træflis samt etablering af midlertidig olietank.

Der er tale om et lille containerbaseret forsøgsanlæg, der skal indgå som et demonstrationsanlæg i forbindelse med Klimatopmødet. Forsøgsanlægget placeres på Amagerforbrændings matrikel.

Klik her for at se godkendelsen

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Roskilde er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98-100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller .dk. Klagen skal være modtaget senest den 27. oktober 2009 inden kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 7254 8068 eller .

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Fristen regnes fra annonceringsdatoen