TripleNine Fish Protein, Esbjerg: Påbud om ændring af egenkontrolvilkår

21-10-2009

Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, har givet TripleNine Fish Protein, Esbjerg, påbud om ændring af egenkontrolvilkår for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn. Klagerfrist: 18. nov. 2009.

Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, har givet TripleNine Fish Protein, Fiskerihavnsgade 35, 6700 Esbjerg, påbud om ændring af egenkontrolvilkår for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Afgørelsen kan ses herunder eller fås ved henvendelse til Miljøcentret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 72 54 45 00 eller .

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense eller .

Klagen skal være modtaget senest den 18. november 2009 inden kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Afgørelse