Saint-Gobain Isover a/s: Påbud om ændret luftmåleprogram

13-10-2009

Miljøcenter Odense har meddelt Saint-Gobain Isover a/s, Østermarksvej 4 i Vamdrup påbud om ændring af deres luftmåleprogram. Klagefrist: 10. nov. 2009.

Miljøministeriet, Miljøcenter Odense har meddelt Saint-Gobain Isover a/s, Østermarksvej 4 i Vamdrup påbud om ændring af deres luftmåleprogram.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, C.F.Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller . Klagen skal være modtaget senest den 10. november 2009 inden kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Afgørelsen kan ses herunder eller kan fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på tlf. 7254 4500 eller .

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Afgørelse