Haderslev Kraftvarmeværk: Ansøgning om miljøgodkendelse til tidsbegrænset forsøg

21-10-2009

Haderslev Kraftvarmeværk, Dybkær 2, Marstrup har søgt om miljøgodken-delse til forsøg med afbrænding af shredderaffald. Frist for at se og kommentere ansøgningsmaterialet: 18. nov. 2009.

Haderslev Kraftvarmeværk, Dybkær 2, Marstrup har søgt om miljøgodkendelse til forsøg med afbrænding af shredderaffald. Der er søgt om en forsøgsperiode på et halvt til trekvart år.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og til at kommentere det inden 4 uger fra annonceringstidspunktet. Endvidere kan enhver inden for samme periode anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse, når dette foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger fra modtagelsen.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få tilsendt udkast til afgørelse rettes til Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ. E-mail:

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.