Novo Nordisk Hillerød - ændring af produktionsbygning ikke godkendelsespligtig

06-10-2009

Miljøministeriet Miljøcenter Roskilde, har truffet afgørelse om, at Novo Nordisk A/S i Hillerød kan gennemføre en række ændringer i produktionsbygningen 24A uden, at der skal meddeles en særskilt miljøgodkendelse hertil. Klagefrist 3. november 2009.

Miljøministeriet Miljøcenter Roskilde, har truffet afgørelse om, at Novo Nordisk A/S, Brennum Park 3400 Hillerød kan gennemføre en række ændringer i produktionsbygningen 24A uden, at der skal meddeles en særskilt miljøgodkendelse hertil.

Klik her for at se afgørelsen.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen rettes til tlf. 72 54 80 49 eller på adressen .

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98–100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være hos Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde, eller .dk senest den 3. november 2009 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.