I/S Nordforbrænding, Hørsholm. Ansøgning om tillægsgodkendelse

13-10-2009

I/S Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm har søgt om tillægsgodkendelse til forsøgsdrift med flis på ovnlinjerne 1-3 i en periode over to fyringssæsoner. Flisforbrænding vil i forsøgsperioden erstatte affaldsforbrænding.

I/S Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm har søgt om tillægsgodkendelse til forsøgsdrift med flis på ovnlinjerne 1-3 i en periode over to fyringssæsoner. Flisforbrænding vil i forsøgsperioden erstatte affaldsforbrænding.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og til at kommentere det inden 4 uger fra annonceringstidspunktet. Endvidere kan enhver inden for samme periode anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse, når dette foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger fra modtagelsen.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få tilsendt udkast til afgørelse rettes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde, eller 7254 8149.

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af offentlig-hedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger