LEO Pharma A/S, Ballerup. Afgørelse om ikke-godkendelsespligt

06-10-2009

Miljøcenter Roskilde, har truffet afgørelse om, at LEO Pharma A/S, Industriparken 56, 2750 Ballerup kan foretage ændringer i bygninger og udstyr til Fucidin â fremstillingen, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.
Klagefrist: 3. november 2009, kl. 16.00

Miljøcenter Roskilde, har truffet afgørelse om, at LEO Pharma A/S, Industriparken 56, 2750 Ballerup kan foretage ændringer i bygninger og udstyr til Fucidin â fremstillingen, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

Ændringerne er en opgradering af de eksisterende forhold, herunder renovering af bygninger, demontering af procesudstyr der ikke bruges og ændringer i udstyr og installationer. Ændringerne giver ikke forøget forurening.

Afgørelsen

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få den tilsendt rettes til 72 54 80 84 eller .

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller . Klagen skal være modtaget senest den 3. november 2009 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonce-ringsdatoen.