DONG Energy Power A/S, Asnæsværket. Ansøgning om miljøgodkendelse

27-10-2009

DONG Energy Power A/S har søgt om miljøgodkendelse til et 6 MW demonstrationsanlæg til forgasning af tørret biomasse og husdyrgødning.
Anlægget placeres på Asnæsværket, Asnæsvej 16 i Kalundborg.
Frist for kommentarer til ansøgningen: 18. november 2009, kl. 16.00

DONG Energy Power A/S har søgt om miljøgodkendelse til et 6 MW demonstrationsanlæg til forgasning af tørret biomasse og husdyrgødning.
Anlægget placeres på Asnæsværket, Asnæsvej 16 i Kalundborg.
Den producerede gas skal erstatte en mindre mængde kul på Asnæsværkets blok 2.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og til at kommentere det inden 4 uger fra annonceringstidspunktet. Endvidere kan enhver inden for samme periode anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse, når dette foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger fra modtagelsen.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få tilsendt udkast til afgørelse rettes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde. Tlf. 7254 6500, e-mail.

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.