Cheminova A/S - Forslag til kommuneplantillæg m.v.

13-10-2009

Miljøcenter Århus offentliggør forslag til kommuneplantillæg, vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) og udkast til miljøgodkendelse for to nye produktioner på Cheminova A/S, Thyborønvej 78, 7620 Harboøre i Lemvig Kommune.
Frist for bemærkninger: 8. december 2009

Miljøcenter Århus offentliggør forslag til kommuneplantillæg, vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) og udkast til miljøgodkendelse for to nye produktioner på Cheminova A/S, Thyborønvej 78, 7620 Harboøre i Lemvig Kommune.
Baggrunden for planforslaget er, at Cheminova A/S ønsker dels at påbegynde produktion og formulering af Clodinafop og omkrystallisering af Abamectin, og dels at undersøge mulighederne for fortsat udvikling af produktionen på Røn­land, dvs. at optimere og udvide eksisterende processer.

Ifølge VVM-bekendtgørelsen er det i dette tilfælde Miljøcenter Århus, der står for planlægningen. Derfor er det miljøcentret, som sender forslaget til kommuneplantillæg og VVM-redegørelse i offentlig høring. I forslaget til kommuneplantillæg indgår, som en integreret del af VVM-redegørelsen, en miljørapport, som beskriver den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet af planens gennemførelse, og rimelige alternativer. Projektet forudsætter ud over kommuneplantillæg og VVM-redegørelse også en tilladelse jf. § 2, stk. 3, nr. 2 i VVM-bekendtgørelsen. Denne tilladelse erstattes dog af miljøgodkendelsen, da projekterne kan etableres inden for rammerne af den gældende lokalplan.

- Kommuneplantillæg
- VVM-redegørelse
- Miljøkonsekvensvurdering
- Udkast miljøgodkendelse Clodinafop
- Udkast miljøgodkendelse Abamectin

Frist for indsigelser og bemærkninger:
Indsigelser og øvrige bemærkninger til planforslag og miljørapport mv. kan sendes til Miljøcenter Århus frem til den 8. december 2009. Miljøcentret vil herefter tage endelig stilling til, om der skal åbnes mulighed for at gennemføre projektet.

Indsigelser og bemærkninger skal være skriftlige og sendes til :
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
Tlf.: 72 54 05 00
eller e-post:

Anfør venligst dit navn og adresse samt jr. nr. AAR-200-00033