Axellia Pharmaceutical Aps., København S. Miljøgodkendelse af kedelanlæg

16-10-2009

Miljøcenter Roskilde har givet Axellia Pharmaceutical Aps, Dalslandsgade 11, 2300 København S miljøgodkendelse til etablering af naturgasbaseret kedelanlæg på 7,8 MW.
Klagefrist: 17. november 2009, kl. 16.00

Miljøcenter Roskilde har givet Axellia Pharmaceutical Aps, Dalslandsgade 11, 2300 København S miljøgodkendelse til etablering af naturgasbaseret kedelanlæg på 7,8 MW.

Afgørelsen

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få den tilsendt besvares på 7254 8147 eller .

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Roskilde er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde, . Klagen skal være modtaget senest den 17. november 2009 inden kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.