VitaLys I/S: Afgørelse om ikke godkendelsespligt

25-11-2009

Miljøcenter Odense, har truffet afgørelse om, at VitaLys I/S, Limfjordsvej 4, 6715 Esbjerg N kan opstille et kryoanlæg med en 6 m3 tank til flydende nitrogen, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil. Klagefrist: 23. dec. 09.

Miljøcenter Odense, har truffet afgørelse om, at VitaLys I/S, Limfjordsvej 4, 6715 Esbjerg N kan opstille et kryoanlæg med en 6 m 3 tank til flydende nitrogen, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

Afgørelsen kan ses herunder eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen rettes til 72544500 eller .

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller . Klagen skal være modtaget senest den 23. december 2009 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Afgørelsen