Haldor Topsøe A/S, Frederikssund. Genbrænding og dispergering af katalysatorer

24-11-2009

Miljøcenter Roskilde har truffet afgørelse om, at Haldor Topsøe A/S, Linderupvej 2, 3600 Frederikssund kan udvide aktiviteterne i bygning P4 med genbrænding og dispergering af katalysatorer uden, at der meddeles en særskilt miljøgodkendelse hertil.
Klagefrist: 22. december 2009, kl. 16.00

Miljøcenter Roskilde har truffet afgørelse om, at Haldor Topsøe A/S, Linderupvej 2, 3600 Frederikssund kan udvide aktiviteterne i bygning P4 med genbrænding og dispergering af katalysatorer uden, at der meddeles en særskilt miljøgodkendelse hertil.

Afgørelsen

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få den tilsendt rettes til 7254 8049 eller .

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være hos Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde, eller senest den 22. december 2009 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.