Lantmännen Danpo A/S - Afgørelse om ikke godkendelsespligt

25-11-2009

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus har truffet afgørelse om, at Lantmännen Danpo A/S, Vestre Skovvej 3, 9600 Aars kan opføre en ny køleterminalbygning, samt øge slagtehastigheden i produktionen, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.
Klagefristen udløber: 4. januar 2010

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus har truffet afgørelse om, at Lantmännen Danpo A/S, Vestre Skovvej 3, 9600 Aars kan opføre en ny køleterminalbygning, samt øge slagtehastigheden i produktionen, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

- Afgørelse

Afgørelsen kan ses på www.blst.dk eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen rettes til:
Tlf. 72 54 82 43
eller e-mial:

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til:
Miljøministeriet
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
eller
Klagen skal være modtaget senest den 4. januar 2010 kl. 16.00.

Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.