C P Kelco, Li. Skensved. Udskiftning af fri ammoniak med ammoniakvand

18-11-2009

Miljøcenter Roskilde har truffet afgørelse om, at CP Kelco ApS, Lille Skensved kan foretage udskiftning af brugen af fri ammoniak med ammoniakvand uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.
Klagefrist: 21. december 2009, kl. 16.00

Miljøcenter Roskilde har truffet afgørelse om, at CP Kelco ApS, Lille Skensved kan foretage udskiftning af brugen af fri ammoniak med ammoniakvand uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

Afgørelsen

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få den tilsendt rettes til 7254 8011 eller .

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller . Klagen skal være modtaget senest den 21. december 2009 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.