Vester Gammelby Deponi: Påbud om vilkårsændring

03-03-2009

Miljøcenter Odense har meddelt Tønder Forsyning A/S, Vester Gammelby Deponi et påbud om ændring af et vilkår i gældende miljøgodkendelse. Vilkårsændringen betyder, at gældende krav om opretholdelse af indadrettet grundvandstryk for anlægget ikke vil gælder for en ny planlagt deponeringsenhed. Den nye enhed etableres med dobbeltmembran (lermembran + plastmembran). Klagefrist: 31. marts kl. 12.

Miljøcenter Odense har meddelt Tønder Forsyning A/S, Vester Gammelby Deponi et påbud om ændring af et vilkår i gældende miljøgodkendelse. Vilkårsændringen betyder, at gældende krav om opretholdelse af indadrettet grundvandstryk for anlægget ikke vil gælder for en ny planlagt deponeringsenhed. Den nye enhed etableres med dobbeltmembran (lermembran + plastmembran).

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen
Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og skal være modtaget af hos Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ eller senest den 31. marts 2009 kl. 12.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Afgørelsen

Kan også fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på tlf. 7254 8474.

Hvis afgørelserne ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.