Svanemølleværket, 2100 København Ø; Revurdering af miljøgodkendelse

25-03-2009

Miljøcenter Roskilde tager miljøgodkendelsen
af Blok 7 på Svanemølleværket, Lautrupsgade
1, 2100 København Ø op til en rutinemæssig
revurdering.

Miljøcenter Roskilde tager miljøgodkendelsen
af Blok 7 på Svanemølleværket, Lautrupsgade
1, 2100 København Ø op til en rutinemæssig
revurdering. Svanemølleværket tilhører DONG Energy.

Revurderingen kan eventuelt føre til en opdatering
af den miljøtekniske beskrivelse, samt revision af
nogle vilkår.

Enhver har ret til at se og kommentere sagens akter og
enhver kan inden for 4 uger fra annonceringen anmode
om at få tilsendt udkast til afgørelse, når det foreligger.
Eventuelle kommentarer til udkastet skal sendes til
Miljøcenter Roskilde inden 3 uger fra modtagelsen.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se
sagen eller få tilsendt udkast til afgørelse rettes til
Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde,
e-post:

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse
og eventuelt supplerende materiale, finder anvendelse
med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven,
forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.