Special Waste System A/S, Nørre Alslev. Ændring af miljøgodkendelse

04-03-2009

Miljøcenter Roskilde, har meddelt påbud om ændring af vilkår i "Miljøgodkendelse af Special Waste System A/S, Lager og Modtagefaciliteter, 8/12 2005". Klagefrist: 1. april 2009, kl. 16.00

Miljøcenter Roskilde, har meddelt påbud om ændring af vilkår i "Miljøgodkendelse af Special Waste System A/S, Lager og Modtagefaciliteter, 8/12 2005"

Påbuddet ændrer vilkår om kravene til oplag af klinisk risikoaffald og medicinaffald. Ligeledes præ-ciseres og opdateres vilkår.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenteret er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Afgørelsen

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 7254 8054 eller .

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være hos Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde, eller senest den 1. april kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.