Saint-Gobain Isover a/s, Vamdrup: Afgørelse om ikke-godkendelsespligt

31-03-2009

Saint-Gobain Isover a/s kan foretage en mindre ændring af deres luftafkast, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.
Klagefrist: 28. april 2009.

Miljøministeriet Miljøcenter Odense, har truffet afgørelse om, at Saint-Gobain Isover a/s, Østermarksvej 4 i Vamdrup kan foretage en mindre ændring af deres luftafkast, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

Afgørelsen (pdf-fil)

Afgørelsen kan fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen rettes til tlf. nr. 7254 8411.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være hos Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, eller senest den 28. april 2009 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.