A/S Orthana Kemisk Fabrik, 2770 Kastrup - Miljøgodkendelse

24-03-2009

Miljøcenter Roskilde har ændret to vilkår i miljøgodkendelsen af A/S Orthana Kemisk Fabrik, Englandsvej 350-356, 2770 Kastrup. Ændringerne medfører ikke forøget forurening fra virksomheden.
Klagefrist 21. april 2009

Miljøcenter Roskilde har ændret to vilkår i miljøgodkendelsen af A/S Orthana Kemisk Fabrik, Englandsvej 350-356, 2770 Kastrup. Ændringerne medfører ikke forøget forurening fra virksomheden.

Afgørelsen

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Roskilde er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være hos Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7, 4000 Roskilde eller senest den 21. april 2009 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 72 54 80 51 eller .

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.