H. Daugaard A/S: Indkaldelse af idéer og forslag

18-03-2009

For at imødekomme et øget antal kundeforespørgsler på opbevaring af bl.a. planteværnsmidler og farver ønsker virksomheden H. Daugaard A/S at foretage en udvidelse af det eksisterende og godkendte oplag af miljøfarlige stoffer på virksomhedens lagerhotel beliggende på Bavnevej 13, 6580 Vamdrup. Frist: 15. april 2009.

For at imødekomme et øget antal kundeforespørgsler på opbevaring af bl.a. planteværnsmidler og farver ønsker virksomheden H. Daugaard A/S at foretage en udvidelse af det eksisterende og godkendte oplag af miljøfarlige stoffer på virksomhedens lagerhotel beliggende på Bavnevej 13, 6580 Vamdrup.

Miljøcenter Odense har truffet afgørelse om at det forøgede oplag medfører, at lagerhotellet bliver VVM-pligtigt. Før Miljøcenter Odense kan afgøre, om tilladelsen til det øget oplag kan gives, skal der derfor udarbejdes et kommuneplantillæg og en vurdering af oplagets virkning på miljøet (VVM-redegørelse).

Miljøcenter Odense opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til det videre planlægningsarbejde.
Miljøcenteret har udarbejdet et idéoplæg, der beskriver baggrunden for virksomhedens ansøgning om meroplag, de undersøgelser, som nu sættes i gang, samt borgernes muligheder for at komme med bemærkninger.

Se idéoplægget og miljøcenterets afgørelse om VVM-pligt:
Følgebrev
Afgørelse
Idéfase-folder
Udsendelsesliste

Frist for idéer og forslag
Idéer og forslag til planlægningsarbejdet skal være modtaget hos Miljøcenter Odense senest den 15. april 2009. Bemærkningerne skal være skriftlige og sendes til:
Miljøcenter Odense
Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ
Tlf.: 7254 4500
e-post:
Anfør venligst dit navn og adresse samt jr. nr. ODE-200-00044