Dalum Papir, Odense: Afgørelse om ikke godkendelsespligt

04-03-2009

Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, har truffet afgørelse om, at Dalum Papir A/S, Dalumvej 116, Odense kan foretage oplagring af en begrænset mængde natronsalpeter, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil. Klagefrist 1. april 2009.

Miljøcenter Odense, har truffet afgørelse om, at Dalum Papir A/S, Dalumvej 116, Odense kan foretage oplagring af en begrænset mængde natronsalpeter, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

Afgørelse kan ses her. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen rettes til 72548455 eller .

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være hos Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ eller senest den 1. april 2009 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.