Nordic Sugar, Nakskov. Ansøgning om miljøgodkendelse

11-05-2009

Nordic Sugar Nakskov, Tietgensvej 1, 4900 Nakskov har søgt om ændring af vilkår for gennemførelse af handlingsplan for nedbringning af lugt fra virksomheden.
Frist for kommentarer: 8. juni 09

Nordic Sugar Nakskov, Tietgensvej 1, 4900 Nakskov har søgt om ændring af vilkår for gennemførelse af handlingsplan for nedbringning af lugt fra virksomheden.

Der søges om ikke at gennemføre overdækning af Door-anlæg, som er en del af svømmevandssystemet på virksomheden.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og til at kommentere det inden 4 uger fra annonceringstidspunktet. Endvidere kan enhver inden for samme periode anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse, når dette foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger fra modtagelsen.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få tilsendt udkast til afgørelse rettes til Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde, 72548500,

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.