DONG Energy, Inbicon, Kalundborg. Miljøgodkendelse

05-05-2009

Miljøcenter Roskilde, har givet Inbicon A/S, DONG Energy, Asnæsvej 16, 4400 Kalundborg miljøgodkendelse til etablering et lignin tørreanlæg.
KLagefrist 2. juni 2009, kl. 16.00

Miljøcenter Roskilde, har givet Inbicon A/S, DONG Energy, Asnæsvej 16, 4400 Kalundborg miljøgodkendelse til etablering et lignin tørreanlæg.

Miljøcentret giver miljøgodkendelse til opførelse af et lignin tørre- og pelleteringsanlæg i tilknytning til produktionen af bioethanol. Lignin er biomasse som udskilles i forbindelse med produktionen af ethanol, som sker på basis af halm. Tørre- og pelleteringsanlægget skal anvendes i forbindelse med bortskaffelse af lignin. Ved at tørre ligninen forbedres mulighederne for at anvende den som brændsel.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Roskilde er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Afgørelsen

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde, eller . og skal være modtaget senest den 2. juni 2009 inden kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 72 54 81 48 eller .

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.