Bavarian Nordic A/S. Afgørelse om ikke godkendelsespligt

26-05-2009

Miljøcenter Roskilde har truffet afgørelse om, at Bavarian Nordic A/S, Bøgeskovvej 9, 3490 Kvistgård kan foretage en udvidelse af QC laboratoriet, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.
Klagefrist: 23. juni 2009, kl 16.00

Miljøcenter Roskilde har truffet afgørelse om, at Bavarian Nordic A/S, Bøgeskovvej 9, 3490 Kvistgård kan foretage en udvidelse af QC laboratoriet, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

Afgørelsen

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen rettes til eller 72 54 80 84.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7- 11, 4000 Roskilde eller . Klagen skal være modtaget senest den 23. juni 2009 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen den 26. maj 2009