Axellia Pharmaceuticals ApS. Tilladelse til bygge- og anlægsarbejde

26-05-2009

Miljøcenter Roskilde har truffet afgørelse om, at Axellia Pharmaceuticals ApS, Dalslandsgade 11, kan påbegynde bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med overgang til naturgasbaseret energiforsyning. Klagefrist: 23. juni 2009, kl. 16.00

Miljøcenter Roskilde har truffet afgørelse om, at Axellia Pharmaceuticals ApS, Dalslandsgade 11, kan påbegynde bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med overgang til naturgasbaseret energiforsyning, før der er givet en miljøgodkendelse hertil.

Afgørelsen

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 72 54 81 47 eller .

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, Ny Øster-gade eller . Klagen skal være modtaget senest den 23. juni kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.