Avedøreværket. Ansøgning om miljøgodkendelse

27-05-2009

DONG Energy har søgt om miljøgodkendelse til omlægning af brændselsindfyringen på Avedøreværket, Hammerholmen 50, Hvidovre, således at der opnås mulighed for et mere fleksibelt brændselsvalg på værkets to hovedblokke.
Frist for kommentarer: 17. juni 2009

DONG Energy har søgt om miljøgodkendelse til omlægning af brændselsindfyringen på Avedøreværket, Hammerholmen 50, Hvidovre, således at der opnås mulighed for et mere fleksibelt brændselsvalg på værkets to hovedblokke. Det er hensigten at blok 2, som er den mest energieffektive blok, efter brændselsomlægningen primært skal fyres med kul, mens blok 1 primært skal fyres med biomasse.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og til at kommentere det inden 3 uger fra annonceringstidspunktet. Endvidere kan enhver anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse, når dette foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger fra modtagelsen.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få tilsendt udkast til afgørelse rettes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7 - 11, 4000 Roskilde, eller .

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.