Arla Foods amba Danmark Protein, Sønderupvej 26, 6920 Videbæk

27-05-2009

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har truffet afgørelse om, at Arla Foods amba Danmark Protein kan foretage udvidelse af CIP anlæg, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Miljøministeriet, Miljøcenter Århus, har truffet afgørelse om, at Arla Foods amba Danmark Protein kan foretage udvidelse af CIP anlæg, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

Afgørelsen kan fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen rettes til 72 54 82 89 eller .

- Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøministeriet,
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg eller .

Klagen skal være modtaget senest den 24. juni 2009 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.