Vorskla Steel Denmark A/S, Frederiksværk; Tilladelse til bygge- og anlægsarbejde vedr. gasskærermaskine

30-06-2009

Miljøcenter Roskilde, har truffet afgørelse om, at Vorskla Steel Denmark A/S, Havnevej 31, 3300
Frederiksværk kan påbegynde bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med etablering af
gasskæremaskiner.
Klagefrist: 28. juli 2009, kl. 16.00

Miljøcenter Roskilde har truffet afgørelse om, at Vorskla Steel Denmark A/S, Havnevej 31, 3300 Frederiksværk kan påbegynde bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med etablering af gasskæremaskiner i knippelstøbeanlægget på virksomheden, før der er givet en miljøgodkendelse hertil. Gasskæremaskinerne erstatter det nuværende klippeanlæg.

Afgørelsen

Spørgsmål om afgørelsene eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares
på tlf. 72 54 80 35 eller .

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af Miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være hos Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller senest den 28. juli 2009 kl. 16.00.
Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.


Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.