Syntese A/S. Miljøgodkendelse; Udvidet produktion af 5-aminosalicylsyre

02-06-2009

Miljøcenter Roskilde har givet Syntese A/S, Industriholmen 11-13, 2650 Hvidovre miljøgodkendelse til etablering af udvidelse og ændringer af eksisterende produktionsaktiviteter med fremstilling af 5-aminosalicylsyre.
Klagefrist: 30. juni 2009, kl. 16.00

Miljøcenter Roskilde har givet Syntese A/S, Industriholmen 11-13, 2650 Hvidovre miljøgodkendelse til etablering af udvidelse og ændringer af eksisterende produktionsaktiviteter med fremstilling af 5-aminosalicylsyre til medicinindustrien.

Afgørelsen

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 72 54 81 20 eller .

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenter Roskilde er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller . Klagen skal være modtaget senest den 30. juni 2009 inden kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.