Stenlille Gaslager; Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde vedr. ekstra kompressor

30-06-2009

Miljøcenter Roskilde, har truffet afgørelse om, at DONG Energy A/S på Stenlille Gaslager kan påbegynde bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med etablering af en ekstra kompressor til ned-pumpning af gas, før der er givet en miljøgodkendelse hertil.
Klagefrist 29. juli 2009, kl. 16.00

Miljøcenter Roskilde, har truffet afgørelse om, at DONG Energy A/S på Stenlille Gaslager kan påbegynde bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med etablering af en ekstra kompressor til nedpumpning af gas, før der er givet en miljøgodkendelse hertil. Kompressoren øger ikke gaslagerets samlede kapacitet, men øger hastigheden, hvormed gassen kan pumpes ned i lageret.

Afgørelsen

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 72 54 65 00 eller .

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller . Klagen skal være modtaget senest onsdag den 29. juli kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.