Vejle Havns indspulingsbassin: Afgørelse om fristforlængelse

03-06-2009

Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, har givet Vejle Havn fristforlængelse til 31. december 2009 til etablering af en ny indfatning omkring havnens indspulingsbassin. Klagefrist 1. juli 2009

Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, har givet Vejle Havn fristforlængelse til 31. december 2009 til etablering af en ny indfatning omkring havnens indspulingsbassin pga. uforudsete forsinkelser i anlægsarbejdet.

Alle har ret til aktindsigt, med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være hos Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, eller senest den 1. juli kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Afgørelsen kan ses nederst på denne side, eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen, eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på tlf. 7254 4500, eller .

Se dokument:
Afgørelse