Kommunekemi a/s: Afgørelse om ikke godkendelsespligt

09-06-2009

Miljøministeriet Miljøcenter Odense, har truffet afgørelse om, at Kommunekemi a/s, Nyborg kan etablere en ny skurby, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil. Klagefrist: 7. juli 2009.

Miljøministeriet Miljøcenter Odense, har truffet afgørelse om, at Kommunekemi a/s, Lindholmvej 3, 5800 Nyborg kan etablere en ny skurby, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

Afgørelsen kan ses herunder eller fås ved henvendelse til Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen rettes til tlf. 7254 4500 eller .

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være hos Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, Ørbækvej 100, 5220 Oden-se SØ, eller senest den 7. juli 2009 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt in-den 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Afgørelse