I/S Fasan, Næstved; Ansøgning om miljøgodkendelse

27-06-2009

I/S Fasan, Ved Fjorden 20, Næstved har søgt om miljøgodkendelse til at forbrænde kreosotbehandlet træ på Næstved forbrændingsanlægget.
Frist for kommne

I/S Fasan, Ved Fjorden 20, Næstved har søgt om miljøgodkendelse til at forbrænde kreosotbehandlet træ på Næstved forbrændingsanlægget.

Der søges om godkendelse til at modtage, neddele og forbrænde 5.200 ton træ årligt. Det kreosotbehandlede træ stammer fra nedtagning af gamle el-master og jernbanesveller.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og til at kommentere det inden 4 uger fra annonceringstidspunktet. Endvidere kan enhver inden for samme periode anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse, når dette foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger fra modtagelsen.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få tilsendt udkast til afgørelse rettes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde, tlf. 72 54 65 00,

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.