Dong Energy, Asnæsværket. Ansøgning om miljøgodkendelse af ny kemikaliegård

02-06-2009

Asnæsværket, Asnæsvej 16, 4400 Kalundborg har søgt om miljøgodkendelse til at opføre en ny kemikaliegård, som erstatning for en gammel der nedlægges. Frist for kommentarer: 30. juni 2009

Asnæsværket, Asnæsvej 16, 4400 Kalundborg har søgt om miljøgodkendelse til at opføre en ny kemikaliegård, som erstatning for en gammel, der nedlægges. I kemikaliegården skal der opbevares olie- og kemikalieaffald, oliefiltre, brugte batterier og lignende affald før det bortskaffes fra værket.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og til at kommentere det inden 4 uger fra annonceringstidspunktet. Endvidere kan enhver inden for samme periode anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse, når dette foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger fra modtagelsen.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få tilsendt udkast til afgørelse rettes til Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde, 7254 6500 eller

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.