I/S Amagerforbrænding; Ansøgning om miljøgodkendelse til forsøgsanlæg

23-06-2009

I/S Amagerforbrænding har søgt om miljøgodkendelse til opstilling og drift af forsøgsanlæg til enzymatisk nedbrydning af affald.
Frist for kommentarer: 21. juli 2009

I/S Amagerforbrænding har søgt om miljøgodkendelse til opstilling og drift af forsøgsanlæg til enzymatisk nedbrydning af affald. Affaldet vil efterfølgende blive forbrændt i forbrændingsanlægget. En mindre del af det nedbrudte affald, vil blive kørt bort til forsøg med alternativ energiudnyttelse.

Anlægget bliver opstillet på I/S Amagerforbrænding, Kraftværksvej 31. 2300 København S.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og til at kommentere det inden 4 uger fra annonceringstidspunktet. Endvidere kan enhver inden for samme periode anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse, når dette foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger fra modtagelsen.

Kommentarer, spørgsmål og henvendelser om at se sagen eller at få til-sendt udkast til afgørelse rettes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde, eller til

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.