Vorskla Steel Denmark A/S; Anvendelse af rendevogn til støbning af knipler

21-07-2009

Miljøcenter Roskilde har truffet afgørelse om, at Vorskla Steel Denmark A/S, Havnevej 31, 3300 Frederiksværk kan opstille og bruge en ekstra rendevogn i forbindelse med støbning af knipler, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil. Klagefrist: 18. august 2009, kl. 16.00

Miljøcenter Roskilde har truffet afgørelse om, at Vorskla Steel Denmark A/S, Havnevej 31, 3300 Frederiksværk kan opstille og bruge en ekstra rendevogn i forbindelse med støbning af knipler, uden at der meddeles særskilt miljøgodkendelse hertil.

Afgørelsen

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen rettes til 72 54 80 35 eller .

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være hos Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7, 4000 Roskilde eller senest den 18. august 2009 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.